PENDAFTARAN UJIAN

Untuk melakukan pendaftaran Ujian-Ujian pada Prodi HIPD JSI FIAI UII silahkan buka Link di bawah ini sesuai ujian yang akan di tempuh

Pendaftaran Ujian Komprehensif/Kualifikasi

Pendaftaran Seminar Proposal Disertasi

Pendaftaran Ujian Kelayakan Disertasi

Pendaftaran Ujian Tertutup Disertasi

Pendaftaran Ujian Terbuka Disertasi