PENDAFTARAN UJIAN dan UNDUH DOKUMEN

Untuk melakukan pendaftaran Ujian-Ujian pada Prodi HIPD JSI FIAI UII silahkan buka Link di bawah ini sesuai ujian yang akan di tempuh.

(Masuk wajib menggunakan akun UII. NIM@students.uii.ac.id)